6 nhóm đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ an sinh xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19?

Chính phủ sẽ dành khoản hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 qua gói an sinh xã hội lên tới 61.500 tỷ đồng với nhiều chính sách cụ thể cho người nghèo, người lao động bị mất việc

Dự kiến, khoản hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 qua gói an sinh xã hội lên tới 61.500 tỷ đồng với nhiều chính sách cụ thể cho người nghèo, người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, không chỉ Chính phủ, điều này cần sự chung tay của doanh nghiệp, toàn xã hội chia sẻ với người lao động những khó khăn hiện nay.

Việc hỗ trợ phải được thực hiện công khai minh bạch, không để lợi dụng và trục lợi chính sách; ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách Nhà nước.

6 nhóm đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ an sinh xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19 ?

Sẽ có 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ do dịch bệnh trong 3 tháng 4, 5, 6 , cụ thể như sau: 

– Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. 

– Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

– Lao động bị tạm nghỉ do doanh nghiệp khó khăn bởi Covid-19 sẽ được hưởng hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. 

– Doanh nghiệp có lao động ngừng việc trong 3 tháng được vay lãi suất 0% để trả lương (vay không quá 12 tháng) tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Số tiền lương trong thời gian ngừng việc còn lại, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trả. Hạn mức vay tối đa 50% theo lương tối thiểu vùng.

 Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Thủ tướng trong chỉ thị ngày 27-3 sẽ được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng.

– Lao động bị buộc thôi việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp đối với đối tượng thuộc diện được hưởng từ hai chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được lựa chọn để hưởng một chế độ cao nhất.

Ngoài ra, sẽ có các chính sách khác hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hoá, tạo điều kiện cho người lao động doanh nghiệp hưởng chế độ. 

– Tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khi bị ảnh hưởng bởi dịch, dẫn tới phải giảm từ 50% số lao động. 

– Cho phép người sử dụng lao động sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm duy trì việc làm thời gian tối đa 3 tháng với số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, tổng số khoản hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương và kêu gọi từ nguồn khác là 61.580 tỉ đồng (2,6 tỉ USD). Trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 32.880 tỉ đồng (1,52 tỉ USD). Trên cơ sở đó, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng sẽ bố trí nguồn ngân sách trung ương và địa phương cụ thể.

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã có tới 153.000 người mất việc hoặc xin nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Hàng triệu lao động ngừng việc trong các ngành như dệt may, da giày, du lịch vận tải, lưu trú, ăn uống…

Dự kiến có thêm hàng trăm nghìn lao động mất việc làm làm tuỳ thuộc vào mức độ bùng phát của dịch bệnh.

 Quân Nguyễn (T/H)