Chủ tịch nước: 3 mục tiêu quan trọng của Quân chủng Hải quân

(PLO) – Sáng 18/1/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Chủ tịch nước: 3 mục tiêu quan trọng của Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước chúc Tết quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các tàu Hải quân trực trên biển qua hệ thống truyền hình trực tuyến

Qua cầu truyền hình trực tuyến, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và đồng bào ở đất liền luôn quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt đối với đồng bào và chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1và các tàu hải quân làm nhiệm vụ trực trên biển đón Tết Đinh Dậu vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Tại Quân chủng Hải quân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lịch sử dân tộc ta đã khẳng định chân lý “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, “xây dựng và phát triển đất nước phải gắn liền với bảo vệ đất nước”. Trong xu thế hội nhập và phát triển, việc tăng cường sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng, an ninh phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội đã và đang là vấn đề mang tính quy luật.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Quân chủng Hải quân phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quân chủng Hải quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm, sau đây:

1. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, nhất là về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp chiến lược; xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2. Tập trung xây dựng lực lượng, cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tự vệ biển, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần – kỹ thuật. Chú trọng xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hải quân, bảo đảm để lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại. Tích cực triển khai các kế hoạch, dự án mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật… Chủ động nắm bắt các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến, nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao.

3. Tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Cảnh sát Biển, lực lượng Kiểm ngư và các lực lượng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại về quốc phòng theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện cho được 3 mục tiêu: Giữ vững chủ quyền biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình; duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Hải quân các nước láng giềng, thực hiện tốt tuần tra chung với các nước trong khu vực để góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

4. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, máu thịt với nhân dân. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển, tổ chức có hiệu quả các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế – quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

5. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thức tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiếp tục giáo dục tình hình, nhiệm vụ, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn thấm nhuần sâu sắc giá trị chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ý nghĩa lớn lao của hòa bình, ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phải làm hết sức mình, dù có phải hy sinh tính mạng để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo baophapluat