Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 (Quân khu 7): Diễn tập chiến thuật sát thực tế chiến đấu

Vừa qua, Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 (TTG) đã tổ chức diễn tập chiến thuật ngoài thực địa tại Trường bắn Quốc gia khu vực III cấp tiểu đoàn, có sự chi viện hỏa lực pháo binh của Lữ đoàn Pháo binh 75 và máy bay Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370), cùng bộ binh Sư đoàn 5 phối hợp trong chiến đấu.
Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26 (Quân khu 7): Diễn tập chiến thuật sát thực tế chiến đấu

Xe tăng Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 26, tiến công địch đổ bộ đường không trong diễn tập. Ảnh: Xuân Hà.

Đây là đợt rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu các cấp đối với các đơn vị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thông qua cuộc diễn tập, đánh giá, rút kinh nghiệm, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận, cách đánh của Lữ đoàn TTG khi có chiến tranh xảy ra.

Qua các khâu, thực hành diễn tập từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sang giai đoạn thực hành chiến đấu có lực lượng đột kích mạnh TTG tham gia phối hợp, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cả về con người, cơ sở vật chất… cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí.

Quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan cũng như các đơn vị đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ quyết tâm chính xác. Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng bộ binh, pháo binh, phòng không và TTG đảm bảo sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật.

Nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt. Hệ thống văn kiện chiến đấu, kế hoạch được xây dựng đầy đủ, đúng quy cách, sát với tình hình thực tế. Qua các phiên họp của Thường vụ Đảng ủy mặt trận và các đơn vị được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng; quá trình duy trì điều hành các hoạt động trong diễn tập đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp; đúng trình tự thủ tục tiến hành.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tham quan diễn tập. Ảnh: Xuân Hà

Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng; cán bộ, chiến sĩ trong khung tập đã thể hiện sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo, xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban Chỉ đạo đưa ra.

Đợt diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, công tác tham mưu tác chiến, là cơ sở để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, đồng thời xây dựng nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập cho các cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới…

Đại tá Nguyễn Văn Lợi

(Chính ủy Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 26)

Theo baophapluat