Mực nước sông Mekong ở mức cao hơn cùng kỳ trong 6 năm qua

Dự báo tuần tới, vùng ĐBSCL sẽ tiếp tục có mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa khoảng 30-50mm. Theo đó, xu thế mực nước đầu nguồn ĐBSCL tiếp tục tăng trở lại trong thời gian tới.

Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, dòng chảy về châu thổ sông Mekong phụ thuộc vào điều tiết thủy điện. Hai yếu tố thượng lưu quan trọng đến diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là lượng trữ trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie ở Campuchia.

Cuối tuần qua, mực nước tại Kratie ở mức 8,10m, cao hơn mực nước TBNN 1,82m; cao hơn mùa khô 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 và 2020-2021 lần lượt là 0,78m, 0,4m, 1,01m và 0,6m.

Ảnh minh họa

Còn tại Biển Hồ, dung tích Biển Hồ hiện còn lại khoảng 2,21 tỷ m3, cao hơn dung tích TBNN 0,32 tỷ m3; cao hơn mùa khô 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 và 2020-2021 lần lượt là 0,79 tỷ m3, 0,23 tỷ m3, 0,79 tỷ m3 và 0,47 tỷ m3.

Tại trạm Chiang Saen (Thái Lan), mực nước đạt 2,74m, cao hơn TBNN 1,21m…

Tại Việt Nam, mực nước tại trạm Tân Châu (sông Tiền) đạt 1,16m, cao hơn TBNN 0,06m và cao hơn những năm gần đây cùng thời điểm. Tại trạm Châu Đốc (sông Hậu) mực nước đạt 1,36m, cao hơn TBNN 0,12m và cao hơn mấy năm gần đây cùng thời điểm. Dự báo xu thế mực nước đầu nguồn ĐBSCL sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong tuần thứ 2 của tháng 4/2022, xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xuống hạ lưu dao động trong khoảng từ 1.123m3/s đến 1.916m3/s. Mực nước tại Cảnh Hồng ở mức 536,46m, tương ứng với lưu lượng khoảng 1.332m3/s.

Các hồ chứa trên lưu vực sông Mekong còn dung tích điều tiết bình quân vào khoảng 43,8%, tương đương với tổng dung tích còn khoảng 28,7 tỷ m3.

Dự báo dòng chảy bình quân về ĐBSCL từ tháng 4 đến cuối mùa khô ở mức cao hơn TBNN, ảnh hưởng của xả nước gia tăng từ thủy điện Trung Quốc và hạ lưu vực Mekong sẽ có tác động tích cực, giảm xâm nhập mặn ở các tháng 4 và 5 nếu không có gì bất thường từ vận hành xả nước ở các thủy điện.

Cụ thể, dự báo lưu lượng dòng chảy từ Kratie về ĐBSCL tháng 4/2022 đạt 4.730m3/s, cao hơn 2.739m3/s so với TBNN và cao hơn 5/6 mùa khô gần đây (từ mùa khô 2015-2016 đến nay).

Tháng 5/2022, dự báo dòng chảy từ Kratie về ĐBSCL đạt 5.000m3/s, cao hơn 1.708m3/s so với TBNN và cao hơn các mùa khô 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020…

Hoàng Anh