TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

Nhằm đảm bảo ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền và từ các nguồn thải trên biển, hướng đến mục tiêu giảm 75% rác thải nhựa trên biển vào năm 2030, mới đây, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Việc ban hành kế hoạch này nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển.

Đồng thời, kế hoạch này còn nâng cao ý thức về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển, giúp hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy trong mọi hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 75% rác thải nhựa trên biển; 100% các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND TP đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng các nội dung tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với biển và đại dương, môi trường và sức khỏe con người.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền từ các hoạt động trên biển để làm cơ sở đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đã được đề ra.

Minh Anh