Tầm quan trọng của kế hoạch Tuyển dụng nhân sự

Việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự với một số doanh nghiệp được coi là việc không cần thiết. Như một thói quen khi doanh nghiệp sa thải một người hay một nhân viên nghỉ việc là Sếp sẽ yêu cầu phòng nhân sự tuyển bổ sung, phòng nhân sự sẽ tiến  hành soạn thảo nội theo đúng vị trí tuyển dụng và triển...