TẶNG 2.000 THANG THUỐC BỔ – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, ỨC CHẾ VIRUS TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

Góp phần chung tay vì cộng đồng, nhà thuốc Đông y Gia truyền Thọ Xuân Đường đã tổ chức chương trình phát 2.000 thang thuốc tăng miễn dịch, ức chế virus, hỗ trợ phòng chống cảm cúm. Trước tình hình SARS-CoV-2 diễn tiến phức tạp và đang lây lan với tốc độ nhanh chóng ở Hà Nội, Nhà thuốc Thọ Xuân Đường - Kỷ lục...