Tranh chấp cung cấp Nước sạch trên địa bàn xã Tân Dân – Cần đi đến hồi kết!

Được sự thỏa thuận của UBND xã Tân Dân (huyện An Lão), Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng đang triển khai thi công lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch cho toàn bộ địa bàn xã Tân Dân. Tuy nhiên kể từ khi có thông tin Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng mở rộng địa bàn phục vụ về khu...