Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tích hợp đa giá trị

Với tiềm năng thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực dồi dào, Việt Nam có lợi thế phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Việt Nam cần hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tích hợp đa giá trị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế không thể đảo ngược. Những mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, như mô hình tôm ôm lúa, lúa – cá ở Đồng bằng sông Cửu Long, đã chứng minh được hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân.

Để phát triển nông nghiệp sinh thái, cần có sự thay đổi tư duy của người nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Người nông dân cần thay đổi từ tư duy sản xuất truyền thống sang tư duy sản xuất bền vững, chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng người nông dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất. Các cơ quan quản lý cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích phát triển nông nghiệp sinh thái.

Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tích hợp đa giá trị - Ảnh 1

Phát triển nông nghiệp sinh thái cũng là giải pháp để thích ứng với những quy định mới tại thị trường EU, trong đó có Quy định chống mất rừng (EUDR) và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu. Để đáp ứng các quy định này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người nông dân.

Với sự chung tay của các bên, Việt Nam có thể hiện thực hóa khát vọng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tích hợp đa giá trị, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của người nông dân và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Một số giải pháp cụ thể để phát triển nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tích hợp đa giá trị

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp: Nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng miền. Ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm.

Hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái: Hỗ trợ người nông dân chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp sinh thái, áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân: Xây dựng các chuỗi giá trị nông sản khép kín, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, nâng cao lợi ích cho tất cả các bên.

Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng nông sản: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản, đảm bảo nông sản an toàn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Với những giải pháp trên, Việt Nam có thể phát triển nền nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tích hợp đa giá trị, góp phần nâng cao vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới.

Bảo An